Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00

Mr Hong Byung Park - Giám đốc kỹ thuật sản xuất

IONPIA - Máy lọc nước ion kiềm Hydrogen hàng đầu Hàn Quốc IONPIA - Máy lọc nước ion kiềm Hydrogen hàng đầu Hàn Quốc IONPIA - Máy lọc nước ion kiềm Hydrogen hàng đầu Hàn Quốc